Na asociación Asoar Armega promovemos e defendemos os intereses dos empresarios que dirixen a súa actividade profesional cara a pesca artesanal e o marisqueo.

Procuramos melloras económicas, laborais e medioambientais co fin de acadar un futuro mellor.

Máis información sobre a asociación Servicios que prestamos
Recursos
ASOAR-ARMEGA
R/ de A Viña, nº 18, baixo. 15130
Corcubión, Spain
info@asoararmega.es
T. 981 706 442
Proxecto financiado por